Kezdőlap

 

Játssz! Mozogj! Ügyesedj!

 

 

A mi óvodánk

 

 

Óvodakép

 

             Óvodánk a közoktatási törvény értelmében a gyermekek harmadik életévétől az iskolába lépésig, - legfeljebb 8 éves korig – nevelési intézmény.

            A gyermek nevelése során kiemelt feladatunk, hogy az óvónő – védő, szociális, nevelő –személyiségfejlesztő funkciók maradéktalan érvényesítésével segítsük a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődését az egyéni sajátosságok, és a gyermekenként eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

            Ennek érdekében nevelőmunkánk során az érzelmi biztonságot nyújtó, szeretetteljes óvodai légkörben a sokszínű, életkornak és fejlettségnek megfelelő gyermeki tevékenységek közül kiemelt szerepet szánunk a játéknak és a mozgásnak.

            Óvodánkban minden gyermeket megillet személyiségének feltétel nélküli elfogadása, a szeretet, az együttérzés, szükségleteinek kielégítése, a fejlődését elősegítő egyéni bánásmód.

Gyermekkép

             Minden gyermek sajátos egyedi öröklött tulajdonságokkal, személyiségjegyekkel rendelkező egyszeri, megismételhetetlen, fejlődő személyiség.

            Fejlődését meghatározza öröklött tulajdonságai, szociokultúrális környezete, és a környezeti hatások.

            Az óvodás évek alatt minden gyermeket személyiségének, képességeinek megfelelő egyéni bánásmódban, és fejlesztésben részesítünk.

                Nevelőmunkánk eredményeképpen szeretnénk elérni, hogy személyiségükbe beépüljenek a pedagógusok által közvetített értékek, vidám, pozitív gondolkodású, kreatív, önbizalommal rendelkező gyermekekké váljanak.

 

 

 

 

 

 Óvodakép

 

 

 

 

 

Küldetésünk

 

 

 

 

 

Nevelőmunka

 

 

 

 

 

Jeles napok

 

 

 

 

 

 Induló

 

 

 

 

 

Dokumentumok

 

 

 

 

 

Szolgáltatások

 

 

 

 

 

 Felvétel

 

 

 

 

 

Aktualitások

 
 

 

 
 

 Elérhetőség

 
     
     
       
   
   
   
.

 

<Kezdőlap> <Óvodakép> <Induló> <Küldetésünk> <Nevelőmunka> <Jeles napok> <Dokumentumok> <Szolgáltatások> <Felvétel> <Aktualitások> <Elérhetőségek>

Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen:  titkarsag@hetszinviragovi18.hu ;boroczki@hetszinviragovi18.hu

Copyright © 2007 Hétszínvirág Óvoda

Utolsó módosítás: 2015.10.18.